Kalendář akcí

Odpovědi k častým dotazům občanů

 1. Chci dostávat sms o dění v obci, jak na to?
 2. Stačí odeslat na e-mail: kores@roudne.cz požadavek o zaregistrování Vaší e-mailové adresy k odběru novinek.
 3. Jak se přihlásit k odvozu komunálního odpadu?
 4. Zakoupením svozové známky komunálního odpadu v kanceláři obecního úřadu, máte možnost svůj komunální odpad nechat vyvážet přímo od domu.
 5. Jak se přihlásit k trvalému pobytu v obci?
 6. Po obdržení kolaudačního rozhodnutí nebo souhlasu s užíváním stavby stavebník ohlásí na příslušném Katastrálním úřadě zápis nemovitosti na list vlastnictví. Po uskutečněném zápisu nemovitosti na list vlastnictví se stavebník dostaví do kanceláře obecního úřadu a s předložením platného občanského průkazu je přihlášen k trvalému pobytu. Pokud stavebník přihlašuje děti do 15let, musí předložit jejich rodný list k nahlédnutí. Správní poplatek pro osoby od 15let a starší je 50,-Kč, přihlášení dítěte do 15let je bez správního poplatku. Poté má občan povinnost do 14dnů od provedené změny, zažádat na Magistrátě města České Budějovice, oddělení cestovních dokladů, občanských průkazů a řidičských průkazů, Jeronýmova ulice 1, České Budějovice, o vystavení nového OP.
 7. Potřebuji výměnu občanského průkazu, co k tomu potřebuji?
 8. Výměnu občanského průkazu zajišťuje Magistrát města České Budějovice, oddělení cestovních dokladů, občanských průkazů, řidičských průkazu, Jeronýmova ulice 1, České Budějovice. Občan již nemusí předkládat na místě svou fotografii, tu si pořídí pracovnice přímo u přepážky. Je možno se na tento úkon elektronicky objednat na přesný čas.
 9. Chci využívat pečovatelskou službu, jak na to?
 10. Pečovatelské služby si občané zajišťují napřímo a je možné v našem okolí využít služby následujících organizací: www.ledaxsluzby.cz, www.adp-alice.cz,www.staromestska.cz, www.domovproseniory-hvizdal.cz, www.ivas.cz.
 11. Kdo mi vydá pro novostavbu číslo popisné?
 12. Číslo popisné vydává obecní úřad a poskytuje ho na vyzvání Stavebnímu úřadu Magistrátu města Českých Budějovic před zahájením kolaudačního řízení, protože vystavené kolaudační rozhodnutí nebo souhlas s užíváním stavby se už váže přímo na nemovitost s číslem popisným.
ROUDNÉ Počasí

Hledáte rychlý kontakt na služby ve svém okolí ?

 

KANCELÁŘ OBECNÍHO ÚŘADU
Gustav Had, starosta
Alena Šedivá, účetní
Ing.Jana Gramanová, referentka

 

 

 

Tel.: +420 602 140 323
Tel.: +420 602 155 213
Tel.: +420 723 933 380

 

 

 

starosta@roudne.cz
sediva@roudne.cz
jana.gramanova@roudne.cz

PO   9:00 - 12:00    14:00 - 18:00
ÚT    není úřední den
STŘ  9:00 - 12:00
ČTV  není úřední den
PÁ     9:00 - 12:00 

MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNÉ
Miroslava Hálková, ředitelka

Tel.: +420 386 466 905
Tel.: +420 603 231 105
www.msroudne.cz
msroudne@roudne.cz

ZEMĚDĚLSKÝ PODNIK MALŠE, a.s.
Kancelář - Roudenská 98
Krouhárna zelí-Plavská 124
vedoucí p. Eduard Šebenda

Tel.: +420 386 355 928
Tel.: +420 386 356 183
Tel.: +420 603 829 942
Otevírací doba-krouhárna zelí
PO - PÁ  8:00 - 15:00
zp-malse-roudne.webnode.cz
zproudne@tiscali.cz


ČESKÁ POŠTA, s.p.
pobočka Boršovská 1779/2
České Budějovice-Rožnov


Tel.: +420 954 237 007

www.postaonline.czOtevírací doba na pobočce

PO   8:00 - 11:00,   13:30 - 18:00
ÚT    8:00 - 11:00,   13:30 - 16:00
STŘ  8:00 - 11:00,   13:30 - 18:00
ČTV 8:00 - 11:00,   13:30 - 16:00
PÁ     8:00 - 11:00,   13:30 - 16:00
SO    zavřeno
NE    zavřeno

 RESTAURACE MALŠE V ROUDNÉM
 
nájemce Viktor Wágner

Tel.: +420 602 727 860

 

ODCHYTOVÁ SLUŽBA A ÚTULEK
STARÉ HODĚJOVICE

Tel.: +420 777 214 680

www.animal-rescue.cz
info@animal-rescue.cz

DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA ČESKÉ
BUDĚJOVICE, s.p.
informační kancelář-OD Mercury
zákaz. centrum-Novohradská ul.

Tel.: +420 386 358 116
Tel.: +420 387 719 123


www.dpmcb.cz
ik.mercury@dpmcb.cz
info@dpmcb.cz

ČEVAK, a.s.
poruchy a havárie-voda
 Tel.: +420 800 120 112 www.cevak.cz
info@cevak.cz
E.ON DISTRIBUCE, a.s.
poruchy a havárie-el.energie
poruchy a havárie-zemní plyn
Tel.: +420  800 22 55 77
Tel.: +420 1239
www.eon.cz
info@eon.cz
POVODÍ VLTAVY, s.p.
vodní dílo-přehrada Římov
Tel.: +420 387 020 211
Tel.: +420 387 020 241
K přehradě 192
Římov