Kalendář akcí

Odpovědi k častým dotazům občanů

 1. Chci dostávat sms o dění v obci, jak na to?
 2. Stačí odeslat na e-mail: kores@roudne.cz požadavek o zaregistrování Vaší e-mailové adresy k odběru novinek.
 3. Jak se přihlásit k odvozu komunálního odpadu?
 4. Zakoupením svozové známky komunálního odpadu v kanceláři obecního úřadu, máte možnost svůj komunální odpad nechat vyvážet přímo od domu.
 5. Jak se přihlásit k trvalému pobytu v obci?
 6. Po obdržení kolaudačního rozhodnutí nebo souhlasu s užíváním stavby stavebník ohlásí na příslušném Katastrálním úřadě zápis nemovitosti na list vlastnictví. Po uskutečněném zápisu nemovitosti na list vlastnictví se stavebník dostaví do kanceláře obecního úřadu a s předložením platného občanského průkazu je přihlášen k trvalému pobytu. Pokud stavebník přihlašuje děti do 15let, musí předložit jejich rodný list k nahlédnutí. Správní poplatek pro osoby od 15let a starší je 50,-Kč, přihlášení dítěte do 15let je bez správního poplatku. Poté má občan povinnost do 14dnů od provedené změny, zažádat na Magistrátě města České Budějovice, oddělení cestovních dokladů, občanských průkazů a řidičských průkazů, Jeronýmova ulice 1, České Budějovice, o vystavení nového OP.
 7. Potřebuji výměnu občanského průkazu, co k tomu potřebuji?
 8. Výměnu občanského průkazu zajišťuje Magistrát města České Budějovice, oddělení cestovních dokladů, občanských průkazů, řidičských průkazu, Jeronýmova ulice 1, České Budějovice. Občan již nemusí předkládat na místě svou fotografii, tu si pořídí pracovnice přímo u přepážky. Je možno se na tento úkon elektronicky objednat na přesný čas.
 9. Chci využívat pečovatelskou službu, jak na to?
 10. Pečovatelské služby si občané zajišťují napřímo a je možné v našem okolí využít služby následujících organizací: www.ledaxsluzby.cz, www.adp-alice.cz,www.staromestska.cz, www.domovproseniory-hvizdal.cz, www.ivas.cz.
 11. Kdo mi vydá pro novostavbu číslo popisné?
 12. Číslo popisné vydává obecní úřad a poskytuje ho na vyzvání Stavebnímu úřadu Magistrátu města Českých Budějovic před zahájením kolaudačního řízení, protože vystavené kolaudační rozhodnutí nebo souhlas s užíváním stavby se už váže přímo na nemovitost s číslem popisným.

Složení zastupitelstva 2014 - 2018

Dne  6.11.2014 se konalo Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Roudné, na kterém bylo zvoleno následující složení zastupitelstva:

HadGustav Gustav Had
Tel.: + 420 602 140 323
E-mail: starosta@roudne.cz
Starosta
Sram Bc. Vlastimil Šram
Tel.: +420 724  258 715
E-mail: sram@roudne.cz
Místostarosta
KoresJaroslav Mgr. Jaroslav Koreš Ph.D.
Tel.: +420 731 738 705
E-mail: kores@roudne.cz
Člen
Foto Jana Platilová Ing. Jana Platilová
Tel.: +420 607 683 430
E-mail: platilova@roudne.cz
Předseda finančního výboru
NovacekJosef Josef Nováček
Tel.: +420 602 140 413
E-mail: novacek@roudne.cz
Předseda kontrolního výboru
BratrsovskaMarie Marie Bratršovská
Tel.: +420 602 477 664
E-mail: bratrsovska@roudne.cz
Člen 
Foto Gramanová Jiřina Gramanová
Tel.: +420 606  641  831
E-mail:  gramanova@roudne.cz
Člen 
ZikesBohuslav Bohuslav Zikeš
Tel.: +420 602 488 278
E-mail: zikes@roudne.cz
Člen kontrolního výboru
VanekVladimir Ing. Vladimír Vaněk
Tel.: +420 602 266 928
E-mail: vanek@roudne.cz
Člen
TeplyOndrej MUDr. Ondřej Teplý
Tel.: +420 723 727 536
E-mail: teply@roudne.cz
Člen
Foto Pavel Boček 135 x 164 Pavel Boček
Tel.: +420 601 244 319
E-mail: bocekk@roudne.cz
Člen