Kalendář akcí

Odpovědi k častým dotazům občanů

 1. Chci dostávat sms o dění v obci, jak na to?
 2. Stačí odeslat na e-mail: kores@roudne.cz požadavek o zaregistrování Vaší e-mailové adresy k odběru novinek.
 3. Jak se přihlásit k odvozu komunálního odpadu?
 4. Zakoupením svozové známky komunálního odpadu v kanceláři obecního úřadu, máte možnost svůj komunální odpad nechat vyvážet přímo od domu.
 5. Jak se přihlásit k trvalému pobytu v obci?
 6. Po obdržení kolaudačního rozhodnutí nebo souhlasu s užíváním stavby stavebník ohlásí na příslušném Katastrálním úřadě zápis nemovitosti na list vlastnictví. Po uskutečněném zápisu nemovitosti na list vlastnictví se stavebník dostaví do kanceláře obecního úřadu a s předložením platného občanského průkazu je přihlášen k trvalému pobytu. Pokud stavebník přihlašuje děti do 15let, musí předložit jejich rodný list k nahlédnutí. Správní poplatek pro osoby od 15let a starší je 50,-Kč, přihlášení dítěte do 15let je bez správního poplatku. Poté má občan povinnost do 14dnů od provedené změny, zažádat na Magistrátě města České Budějovice, oddělení cestovních dokladů, občanských průkazů a řidičských průkazů, Jeronýmova ulice 1, České Budějovice, o vystavení nového OP.
 7. Potřebuji výměnu občanského průkazu, co k tomu potřebuji?
 8. Výměnu občanského průkazu zajišťuje Magistrát města České Budějovice, oddělení cestovních dokladů, občanských průkazů, řidičských průkazu, Jeronýmova ulice 1, České Budějovice. Občan již nemusí předkládat na místě svou fotografii, tu si pořídí pracovnice přímo u přepážky. Je možno se na tento úkon elektronicky objednat na přesný čas.
 9. Chci využívat pečovatelskou službu, jak na to?
 10. Pečovatelské služby si občané zajišťují napřímo a je možné v našem okolí využít služby následujících organizací: www.ledaxsluzby.cz, www.adp-alice.cz,www.staromestska.cz, www.domovproseniory-hvizdal.cz, www.ivas.cz.
 11. Kdo mi vydá pro novostavbu číslo popisné?
 12. Číslo popisné vydává obecní úřad a poskytuje ho na vyzvání Stavebnímu úřadu Magistrátu města Českých Budějovic před zahájením kolaudačního řízení, protože vystavené kolaudační rozhodnutí nebo souhlas s užíváním stavby se už váže přímo na nemovitost s číslem popisným.

Úřední deska / AKTUÁLNÍ INFORMACE

Datum zveřejnění: 29. 11. 2021 | D3-přechodná úprava provozu

Přechodná úprava provozu na komunikaci III/15529 od 1.12.2021-30.4.2022
Mapka k přechodné úpravě provozu

Datum zveřejnění: 23. 11. 2021 | Obecně závazná vyhláška č. 1/2021

OZV č. 1_2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Datum zveřejnění: 22. 11. 2021 | MŠ ROUDNÉ-Schválený ROZPOČET na rok 2022

Schválený Rozpočet Mateřské školy Roudné na rok 2022

Datum zveřejnění: 22. 11. 2021 | MŠ ROUDNÉ-Schválený STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MŠ

Schválený SDV rozpočtu na roky 2023-2027

Datum zveřejnění: 22. 11. 2021 | OBEC-Schválený ROZPOČET na rok 2022

Schválený ROZPOČET obce na rok 2022

Datum zveřejnění: 22. 11. 2021 | OBEC-Schválený STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU na roky 2023-2027

Schválený SDV rozpočtu obce na rok 2023-2027

Datum zveřejnění: 01. 11. 2021 | Dopravní podnik,a.s.-oznámení o připravovaném uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

Oznámení o uzavření připravované Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2022

Datum zveřejnění: 15. 10. 2021 | D3-částečná uzavírka silnice ve směru Staré Hodějovice-Roudné-Vidov

Částečná uzavírka od 15.10.2021-30.11.2021
Situační mapka k uzavírce

Datum zveřejnění: 22. 09. 2021 | Ministerstvo zemědělství-opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy
Příloha k Opatření obecné povahy

Datum zveřejnění: 01. 09. 2021 | Jihočeský kraj - oznámení o konání 10.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Návrh programu jednání

Datum zveřejnění: 07. 06. 2021 | Schválený Závěrečný účet obce Roudné za rok 2020

Schválený Závěrečný účet za rok 2020

Datum zveřejnění: 28. 12. 2020 | Schválený Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2022-2026

Schválený střednědobý výhled rozpočtu OBCE na rok 2022-2026

Datum zveřejnění: 28. 12. 2020 | Dopravní podnik, a.s. - Smlouva o závazku veřejné služby v přepravě cestujících pro rok 2021

Smlouva o závazku veřejné služby v přepravě cestujících pro rok 2021

Datum zveřejnění: 28. 12. 2020 | Schválený rozpočet obce Roudné na rok 2021

Schválený Rozpočet obce Roudné na rok 2021

Datum zveřejnění: 28. 12. 2020 | MŠ-schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2026

Schválený střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Roudné

Datum zveřejnění: 28. 12. 2020 | MŠ Roudné-schválený rozpočet na rok 2021

Schválený rozpočet Mateřské školy Roudné na rok 2021

Datum zveřejnění: 28. 07. 2020 | Ministerstvo zemědělství-opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy
Příloha k Opatření obecné povahy

Datum zveřejnění: 03. 04. 2020 | Ministerstvo zemědělství-opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy k hospodaření v lesích
Katastrální území, kterých se OOP týká

Datum zveřejnění: 02. 04. 2020 | Smlouva o poskytnutí dotace svazku Novohradsko-Doudlebsko

Smlouva o poskytnutí dotace od SMO Pomalší

Datum zveřejnění: 16. 01. 2020 | Výroční zpráva za rok 2019 dle zákona 106/1999Sb.

Výroční zpráva za rok 2019 dle zákona 106/1999Sb.

Datum zveřejnění: 02. 09. 2019 | Ministerstvo zemědělství-Opatření obecné povahy

Úprava pokynů při zalesňování
Příloha k úpravě pokynů při zalesňování

Datum zveřejnění: 04. 04. 2019 | Ministerstvo zemědělství-odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

Opatření obecné povahy-lesní zákon
Opatření obecné povahy-příloha

Datum zveřejnění: 15. 02. 2019 | Krajský úřad Jihočeského kraje-Záměr směny pozemku

15022019_Zamersmenypozemku

Datum zveřejnění: 07. 02. 2019 | Oznámení o uložení písemnosti

07022019_Oznameni_o_ulozeni_pisemnosti

Datum zveřejnění: 16. 01. 2019 | Výroční zpráva za rok 2018 dle zákona 106/1999Sb.

Výroční zpráva Roudné 2018 - poskytování info

Datum zveřejnění: 05. 01. 2019 | Odpověď dle 106 ze dne 28.11.2018

Odpoveddle106ze dne 28.11.2018

Datum zveřejnění: 05. 01. 2019 | FÚ - info k dani z nemovitostí 2019

FÚ - info k dani z nemovitostí 2019

Datum zveřejnění: 05. 01. 2019 | Výroční zpráva 2017 dle zákona 106/1999Sb

Výroční zpráva 2017 dle zákona 106/1999Sb

Datum zveřejnění: 05. 01. 2019 | FÚ - info k dani z nemovitostí 2018

FÚ - info k dani z nemovitostí 2018

Datum zveřejnění: 20. 09. 2018 | Výzva z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Výzva z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových