Kalendář akcí

Odpovědi k častým dotazům občanů

 1. Chci dostávat sms o dění v obci, jak na to?
 2. Stačí odeslat na e-mail: kores@roudne.cz požadavek o zaregistrování Vaší e-mailové adresy k odběru novinek.
 3. Jak se přihlásit k odvozu komunálního odpadu?
 4. Zakoupením svozové známky komunálního odpadu v kanceláři obecního úřadu, máte možnost svůj komunální odpad nechat vyvážet přímo od domu.
 5. Jak se přihlásit k trvalému pobytu v obci?
 6. Po obdržení kolaudačního rozhodnutí nebo souhlasu s užíváním stavby stavebník ohlásí na příslušném Katastrálním úřadě zápis nemovitosti na list vlastnictví. Po uskutečněném zápisu nemovitosti na list vlastnictví se stavebník dostaví do kanceláře obecního úřadu a s předložením platného občanského průkazu je přihlášen k trvalému pobytu. Pokud stavebník přihlašuje děti do 15let, musí předložit jejich rodný list k nahlédnutí. Správní poplatek pro osoby od 15let a starší je 50,-Kč, přihlášení dítěte do 15let je bez správního poplatku. Poté má občan povinnost do 14dnů od provedené změny, zažádat na Magistrátě města České Budějovice, oddělení cestovních dokladů, občanských průkazů a řidičských průkazů, Jeronýmova ulice 1, České Budějovice, o vystavení nového OP.
 7. Potřebuji výměnu občanského průkazu, co k tomu potřebuji?
 8. Výměnu občanského průkazu zajišťuje Magistrát města České Budějovice, oddělení cestovních dokladů, občanských průkazů, řidičských průkazu, Jeronýmova ulice 1, České Budějovice. Občan již nemusí předkládat na místě svou fotografii, tu si pořídí pracovnice přímo u přepážky. Je možno se na tento úkon elektronicky objednat na přesný čas.
 9. Chci využívat pečovatelskou službu, jak na to?
 10. Pečovatelské služby si občané zajišťují napřímo a je možné v našem okolí využít služby následujících organizací: www.ledaxsluzby.cz, www.adp-alice.cz,www.staromestska.cz, www.domovproseniory-hvizdal.cz, www.ivas.cz.
 11. Kdo mi vydá pro novostavbu číslo popisné?
 12. Číslo popisné vydává obecní úřad a poskytuje ho na vyzvání Stavebnímu úřadu Magistrátu města Českých Budějovic před zahájením kolaudačního řízení, protože vystavené kolaudační rozhodnutí nebo souhlas s užíváním stavby se už váže přímo na nemovitost s číslem popisným.

Úřední deska / ARCHIV

Datum zveřejnění: 20. 08. 2019 | ZTV Velké Role - Přechodná úprava provozu

Přechodná úprava provozu na Plavské

Mapa DIO k přechodné úpravě provozu

Datum zveřejnění: 14. 08. 2019 | Záměr na odprodej části obecního pozemku

Záměr na odprodej části pozemku p.č. 237/1 v k.ú.Roudné

Datum zveřejnění: 14. 08. 2019 | Cyklostezka Roudné-Vidov

Přechodná úprava provozu
Situační mapka

Datum zveřejnění: 08. 08. 2019 | Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu

Dražební vyhláška

Datum zveřejnění: 18. 07. 2019 | ZTV Na Paloučku

Výzva-vyjádření k podanému odvolání
Příloha k veřejné vyhlášce

Datum zveřejnění: 16. 07. 2019 | Oznámení o konání 6.zasedání zastupitelstva

Oznámení o konání 6.zasedání zastupitelstva

Datum zveřejnění: 09. 07. 2019 | ZTV Roudné-Za Dvořáků

Veřejná vyhláška-Rozhodnutí

Datum zveřejnění: 02. 07. 2019 | Jižní tangenta

Veřejná vyhláška-Rozhodnutí-stavební povolení

Datum zveřejnění: 25. 06. 2019 | Jižní tangenta

Jižní tangenta-stavební povolení na vodohospodářské objekty

Datum zveřejnění: 14. 06. 2019 | Oznámení o konání 22.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Oznámení o konání 22.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Datum zveřejnění: 12. 06. 2019 | Oznámení o konání 5.zasedání zastupitelstva obce

Oznámení o konání 5. zasedání zastupitelstva

Datum zveřejnění: 07. 06. 2019 | Most v Plavě-přechodná úprava provozu

Přechodná úprava provozu od 24.6.2019 do 27.10.2019
Mapa DIO

Datum zveřejnění: 05. 06. 2019 | Obnova části původního koryta Malše a tůní v k.ú.Roudné

Stavební povolení

Datum zveřejnění: 04. 06. 2019 | Kormorán velký-odchylný postup pro usmrcování

Opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška

Datum zveřejnění: 03. 06. 2019 | Záměr na odprodej části obecního pozemku

Záměr na odprodej části pozemku

Datum zveřejnění: 29. 05. 2019 | Návrh Závěrečného účtu obce Roudné za rok 2018

Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2018

Datum zveřejnění: 24. 05. 2019 | ZTV Velké Role

 Veřejná vyhláška-stanovení přechodné úpravy provozu
Situační mapka

Datum zveřejnění: 24. 05. 2019 | ZTV Velké Role

Rozhodnutí o umístění stavby
Zákres

Datum zveřejnění: 23. 05. 2019 | Jižní tangenta

Oznámení o zahájení stavebního řízení

Datum zveřejnění: 22. 05. 2019 | ZTV Na Paloučku

Veřejná vyhláška-územní rozhodnutí
Situační plánek

Datum zveřejnění: 14. 05. 2019 | Oznámení o konání 21.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Oznámení o konání 21.zasedání
Program 21.zasedání zastupitelstva

Datum zveřejnění: 13. 05. 2019 | Zrušovací Obecně závazná vyhláška č.1/2019

Zrušovací Obecně závazná vyhláška

Datum zveřejnění: 13. 05. 2019 | Veřejná vyhláška-vydání Změny č.1 Územního plánu Roudné

Změna ÚP Roudné číslo 1

Datum zveřejnění: 09. 05. 2019 | Oznámení o místě a konání voleb

Oznámení o místě a konání voleb

Datum zveřejnění: 07. 05. 2019 | Oznámení zahájení vodoprávního řízení

Oznámení zahájení vodoprávního řízení 

Datum zveřejnění: 03. 05. 2019 | Dražební vyhláška

Dražební vyhláška

Datum zveřejnění: 03. 05. 2019 | Stočné-porovnání všech položek výpočtu ceny za rok 2018

Porovnání všech položek výpočtu ceny

Datum zveřejnění: 03. 05. 2019 | Vodné-porovnání všech položek výpočtu ceny za rok 2018

Porovnání všech položek výpočtu ceny

Datum zveřejnění: 29. 04. 2019 | Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí

Datum zveřejnění: 29. 04. 2019 | Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových-pro k.ú.Heřmaň

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí-k.ú.Heřmaň

Datum zveřejnění: 25. 04. 2019 | Daň z nemovitostí na rok 2019

Zpřístupněn hromadný předpisný seznam na Finančním úřadě

Datum zveřejnění: 25. 04. 2019 | 1.zasedání okrskové volební komise

Volby_do_EP_2019_zasedani_OVK

Datum zveřejnění: 23. 04. 2019 | ZTV Za Dvořáků

Výzva-vyjádření k podanému odvolání
Odvolání proti Rozhodnutí

Datum zveřejnění: 17. 04. 2019 | Oznámení o konání 4.zasedání Zastupitelstva obce Roudné

Oznámení o konání 4. zasedání Zastupitelstva obce Roudné

Datum zveřejnění: 08. 04. 2019 | ZTVR Velké Role- veřejná vyhláška

Oznámení o podané námitce a pozvání k ústnímu jednání

Datum zveřejnění: 05. 04. 2019 | Veřejná vyhláška-Rozhodnutí o umístění stavby

Rozhodnutí o umístění stavby-obnova části původního koryta Malše a tůmí

Datum zveřejnění: 03. 04. 2019 | Rekonstrukce Vidovské ulice

Rekonstrukce Vidovské ulice-přechodná úprava provozu
Rekonstrukce Vidovské ulice-příloha DIO

Datum zveřejnění: 01. 04. 2019 | Oznámení o konání 20. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Oznámení o konání 20.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Datum zveřejnění: 29. 03. 2019 | SMO POMALŠÍ-Návrh Závěrečného účtu za rok 2018 včetně příloh

Návrh Závěrečného účtu za rok 2018
Výkaz FIN 2-12-plnění rozpočtu
Předvaha 2018
Rozvaha 2018
Výkaz zisků a ztrát
Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2018

Datum zveřejnění: 20. 03. 2019 | Rekonstrukce Plavské silnice

Rozhodnutí o umístění stavby
Mapa

Datum zveřejnění: 19. 03. 2019 | Vydání změny č. 2 Územního plánu Roudné

Vydání 2.změny ÚP Roudné

Datum zveřejnění: 14. 03. 2019 | ZTV Za Dvořáků

Veřejná vyhláška-rozhodnutí o umístění stavby
Situační mapa

Datum zveřejnění: 11. 03. 2019 | Záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 285 v k.ú.Roudné

Záměr na výpůjčku části obecního pozemku p.č. 285

Datum zveřejnění: 28. 02. 2019 | ZTV Velké Role

Oznámení o zahájení územního řízení
Zákres kabelů

Datum zveřejnění: 28. 02. 2019 | Rekonstrukce mostu u Římova

Stanovení přechodné úpravy provozu
Mapa s objízdnými trasami
Úpravy dopravními značením

Datum zveřejnění: 28. 02. 2019 | D3 0310/II Hodějovice-Třebonín

Stavební povolení-přeložky vodovodů

Datum zveřejnění: 28. 02. 2019 | Jižní tangenta

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

Datum zveřejnění: 26. 02. 2019 | Ministerstvo životního prostředí-Kormorán velký

Kormorán velky-návrh opatření obecné povahy

Kormorán velký - příloha

Kormorán velký - veřejná vyhláška

Datum zveřejnění: 20. 02. 2019 | Zahájení územního řízení-obnova části původního koryta

20022019_zahajeniuzemnihorizeni_obnovapuvodnihokorytareky

Datum zveřejnění: 20. 02. 2019 | Oznámení o konání 3.zasedání Zastupitelstva Obce Roudné

20022019_oznameni_o_konani_3_zasedni_zastupitelstva

Datum zveřejnění: 13. 02. 2019 | D3-Veřejná vyhláška-stavební povolení na vodní díla

13022019_D3stavebnipovoleniVD

Datum zveřejnění: 07. 02. 2019 | Oznámení o konání 19.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

07022019_Oznameni_konani_zastupitelstva_JCK

Datum zveřejnění: 30. 01. 2019 | Oprava číselného označení Plavské silnice v Oznámení o zahájení úz.řízení

30012019_OpravaciselnehooznaceniPlavskesilnice

Datum zveřejnění: 28. 01. 2019 | Rekonstrukce Vidovské ulice-prodloužení uzavírky

28012019_Rekonstrukce_Vidovska_prodlouzeni_uzavirky

28012019_Rekonstrukce_Vidovska_priloha_DIO

Datum zveřejnění: 21. 01. 2019 | D3-Veřejná vyhláška-stavební povolení na přeložky a další staveb.objekty

D3_SP_prelozky

Datum zveřejnění: 17. 01. 2019 | Veřejná vyhláška-zahájení úz.řízení-Plavská silnice

VV-Silnice II.15529-Plavská-zahájení úz.řízení
VV-Silnice II.15529-Plavská-situace

Datum zveřejnění: 17. 01. 2019 | D3-Veřejná vyhláška-stavební povolení na vodní dílo

D3_stavebnipovoleni_vodniprelozky

Datum zveřejnění: 11. 01. 2019 | Veřejná vyhláška-informace o podané žádosti

Info o podané žádosti

Datum zveřejnění: 08. 01. 2019 | Veřejná vyhláška-ustanovení opatrovníka

Veřejná vyhláška-ustanovení opatrovníka