Kalendář akcí

Odpovědi k častým dotazům občanů

 1. Chci dostávat sms o dění v obci, jak na to?
 2. Stačí odeslat na e-mail: kores@roudne.cz požadavek o zaregistrování Vaší e-mailové adresy k odběru novinek.
 3. Jak se přihlásit k odvozu komunálního odpadu?
 4. Zakoupením svozové známky komunálního odpadu v kanceláři obecního úřadu, máte možnost svůj komunální odpad nechat vyvážet přímo od domu.
 5. Jak se přihlásit k trvalému pobytu v obci?
 6. Po obdržení kolaudačního rozhodnutí nebo souhlasu s užíváním stavby stavebník ohlásí na příslušném Katastrálním úřadě zápis nemovitosti na list vlastnictví. Po uskutečněném zápisu nemovitosti na list vlastnictví se stavebník dostaví do kanceláře obecního úřadu a s předložením platného občanského průkazu je přihlášen k trvalému pobytu. Pokud stavebník přihlašuje děti do 15let, musí předložit jejich rodný list k nahlédnutí. Správní poplatek pro osoby od 15let a starší je 50,-Kč, přihlášení dítěte do 15let je bez správního poplatku. Poté má občan povinnost do 14dnů od provedené změny, zažádat na Magistrátě města České Budějovice, oddělení cestovních dokladů, občanských průkazů a řidičských průkazů, Jeronýmova ulice 1, České Budějovice, o vystavení nového OP.
 7. Potřebuji výměnu občanského průkazu, co k tomu potřebuji?
 8. Výměnu občanského průkazu zajišťuje Magistrát města České Budějovice, oddělení cestovních dokladů, občanských průkazů, řidičských průkazu, Jeronýmova ulice 1, České Budějovice. Občan již nemusí předkládat na místě svou fotografii, tu si pořídí pracovnice přímo u přepážky. Je možno se na tento úkon elektronicky objednat na přesný čas.
 9. Chci využívat pečovatelskou službu, jak na to?
 10. Pečovatelské služby si občané zajišťují napřímo a je možné v našem okolí využít služby následujících organizací: www.ledaxsluzby.cz, www.adp-alice.cz,www.staromestska.cz, www.domovproseniory-hvizdal.cz, www.ivas.cz.
 11. Kdo mi vydá pro novostavbu číslo popisné?
 12. Číslo popisné vydává obecní úřad a poskytuje ho na vyzvání Stavebnímu úřadu Magistrátu města Českých Budějovic před zahájením kolaudačního řízení, protože vystavené kolaudační rozhodnutí nebo souhlas s užíváním stavby se už váže přímo na nemovitost s číslem popisným.

Úřední deska / ARCHIV

Datum zveřejnění: 15. 11. 2021 | Oznámení o konání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Oznámení o konání 12.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Datum zveřejnění: 12. 11. 2021 | Uzavírka části komunikace

Uzavírka od 22.11.2021 - 30.6.2023
Situační mapa k uzavírce

Datum zveřejnění: 11. 11. 2021 | Oznámení o konání 22. zasedání Zastupitelstva obce Roudné

Program 22.jednání zastupitelstva

Datum zveřejnění: 08. 11. 2021 | Jižní tangenta-návrh ochranného pásma

Změna podmínek ochranného pásma vodního zdroje Vidov pro stavbu Jižní tangenty I.etapa
Situace č.1
Situace č.2

Datum zveřejnění: 05. 11. 2021 | OBEC ROUDNÉ-Návrh Rozpočtu obce na rok 2022

Návrh Rozpočtu na rok 2022 dle závazných ukazatelů

Datum zveřejnění: 05. 11. 2021 | OBEC ROUDNÉ-Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023-2027

Návrh STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBCE na rok 2023-2027

Datum zveřejnění: 05. 11. 2021 | MŠ Roudné-Návrh Rozpočtu organizace na rok 2022

Návrh ROZPOČTU MŠ ROUDNÉ na rok 2022

Datum zveřejnění: 05. 11. 2021 | MŠ Roudné-Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023-2027

Návrh STŘENĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU MŠ ROUDNÉ na roky 2023-2027 

Datum zveřejnění: 19. 10. 2021 | Záměr na pronájem části obecního pozemku

Záměr na pronájem části ob.pozemku

Datum zveřejnění: 12. 10. 2021 | Oznámení o konání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Oznámení o konání 11.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Datum zveřejnění: 06. 10. 2021 | D3-přechodná úprava provozu

Přechodná úprava provozu od 15.10.-30.11.2021
Situační mapa k přechodné úpravě provozu

Datum zveřejnění: 23. 09. 2021 | Oznámení o konání 21.zasedání zastupitelstva

Program jednání zastupitelstva obce dne 4.10.2021

Datum zveřejnění: 06. 09. 2021 | Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Aukční vyhláška-pozemek p.č. 160/2 k.ú.Vidov

Datum zveřejnění: 01. 09. 2021 | Záměr na pronájem části pozemků

Záměr pronajmout části pozemků p.č. 248/1 a 249/1

Datum zveřejnění: 01. 09. 2021 | Záměr na pronájem části ob. pozemků

Záměr pronajmout části pozemků p.č. 248/1 a 249/1

Datum zveřejnění: 11. 08. 2021 | Výstavba nového propustku na trase Roudné-Vidov

Od 16.8. - 31.8.2021 přechodná úprava provozu doprav.značením
Mapka k přechodné úpravě provozu

Datum zveřejnění: 20. 07. 2021 | Plavská silnice podél Zahradní čtvrti-přechodná úprava provozu

Přechodná úprava provozu od 2.8.2021-30.9.2021
Situační mapka s dopravním označením

Datum zveřejnění: 02. 07. 2021 | Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Aukční vyhláška

Elektronická aukce-pozemek parc. č. 160/2, k.ú. Vidov

Datum zveřejnění: 01. 07. 2021 | Oznámení o konání 20.zasedání Zastupitelstva obce Roudné

Program 20. zasedání

Datum zveřejnění: 29. 06. 2021 | Oznámení o konání 9. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Oznámení o konání zasedání

Datum zveřejnění: 28. 06. 2021 | Veřejná vyhláška-vodní tok

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení
Příloha k veřejné vyhlášce

Datum zveřejnění: 23. 06. 2021 | Uzavírka Plavské silnice

Veřejná vyhláška-uzavírka komunikace Plavská
Mapka k uzavírce

Datum zveřejnění: 14. 06. 2021 | Oznámení o konání 8.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Oznámení o konání zasedání

Datum zveřejnění: 01. 06. 2021 | Ministerstvo životního prostředí

Veřejná vyhláška-vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe
Příloha č.1 k veřejné vyhlášce
Příloha č.2 k veřejné vyhlášce

Datum zveřejnění: 28. 05. 2021 | Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových-Aukční vyhláška

Aukční vyhláška

Datum zveřejnění: 28. 05. 2021 | Ministerstvo zemědělství-opatření obecné povahy

Oznámení o návrzích opatření obecné povahy
Návrh OOP-národní plán povodí Labe
Návrh OOP-národní plán povodí Dunaje
Návrh OOP-národní plán povodí Odry
Seznam obcí podle mezinárodních oblastí povodí

Datum zveřejnění: 27. 05. 2021 | Oznámení o konání 19.zasedání zastupitelstva

Oznámení o konání 19.zasedání

Datum zveřejnění: 19. 05. 2021 | Návrh závěrečného účtu obce za rok 2020

Návrh závěrečného účtu za rok 2020

Datum zveřejnění: 13. 05. 2021 | Přechodná úprava provozu-úplná uzavírka komunikace-směr Roudné-Nové Hodějovice

Od 15.5.2021 - 31.8.2021 úplná uzavírka komunikace
Situační mapa k úplné uzavírce

Datum zveřejnění: 13. 05. 2021 | Ministerstvo obrany-veřejná vyhláška-ochranná pásma radiolokátoru

Veřejná vyhláška

Žádost o zveřejnění veřejné vyhlášky

Datum zveřejnění: 10. 05. 2021 | Oznámení o konání 7. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Oznámení o konání 7. zasedání zastupitelstva

Datum zveřejnění: 06. 05. 2021 | Oznámení o zahájení vodoprávního řízení z moci úřední

Oznámení
Příloha k oznámení

Datum zveřejnění: 04. 05. 2021 | MŠ Roudné-vyhlášení konkursního řízení na místo ředitele/lky

Konkursní řízení na místo ředitele/lky

Datum zveřejnění: 03. 05. 2021 | Vodné 2020-porovnání položek

Porovnání položek výpočtu cen pro vodné za rok 2020

Datum zveřejnění: 29. 04. 2021 | D3-uzavírka komunikace ve směru na Plav

Opatření obecné povahy-prodloužení uzavírky do 14.5.2021
Situační mapka

Datum zveřejnění: 29. 04. 2021 | Restaurace Malše-záměr pronajmout prostory

Záměr pronajmout prostory restaurace Malše

Datum zveřejnění: 26. 04. 2021 | Statutární město České Budějovice-Nařízení o vyhlášení záměru

Nařízení vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Datum zveřejnění: 22. 04. 2021 | Oznámení o konání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Oznámení o konání zastupitelsva Jihočeského kraje

Datum zveřejnění: 21. 04. 2021 | Finanční úřad-daň z nemovitých věcí pro rok 2021

Termíny zveřejnění hromadného předpisného seznamu

Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu

Informace k zasílání složenek pro platby

Datum zveřejnění: 20. 04. 2021 | Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Aukční vyhláška-pozemek v k.ú.Vidov

Datum zveřejnění: 16. 04. 2021 | Záměr na pronájem části pozemku

Záměr pronajmout části pozemků

Datum zveřejnění: 16. 04. 2021 | Oznámení o uložení písemnosti

Oznámení o uložení písemnosti-Magistrát města Č.Budějovice

Datum zveřejnění: 09. 04. 2021 | Oznámení o konání 18.zasedání Zastupitelstva obce Roudné

Oznámení o konání 18.zasedání zastupitelstva

Datum zveřejnění: 23. 03. 2021 | Uzavření Boršovské ulice

Od 29.3.-31.10.2021 stanovena přechodná úprava provozu
Situační mapka k přechodné úpravě provozu

Datum zveřejnění: 08. 03. 2021 | Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových-Aukční vyhláška

Aukční vyhláška - Vidov

Datum zveřejnění: 08. 03. 2021 | Oznámení o konání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Oznámení o konání zasedání

Datum zveřejnění: 03. 03. 2021 | Stočné 2020-porovnání položek výpočtu ceny

Porovnání položek výpočtu ceny pro rok 2020

Datum zveřejnění: 12. 02. 2021 | Oznámení o konání 17.zasedání zastupitelstva

Oznámení o konání 17.zasedání

Datum zveřejnění: 10. 02. 2021 | Záměr darovat a přijmout pozemky do vlastnictví obce

Záměr darovat ob.pozemek a přijmout do majetku pozemky od Jihočeského kraje

Datum zveřejnění: 02. 02. 2021 | Oznámení o konání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Oznámení o konání 4.zasedání

Datum zveřejnění: 21. 01. 2021 | D3-přechodná úprava provozu Roudné-Plav

Od 1.2.-30.4.2021 přechodná úprava provozu
Situační mapa k přechodné úpravě provozu

Datum zveřejnění: 15. 01. 2021 | D3-stanovení přechodné úpravy provozu

Od 20.1.- 31.1.2021 přechodná úprava provozu-kácení stromů
Situační mapka

Datum zveřejnění: 15. 01. 2021 | Záměr na výpůjčku části pozemků

Záměr na pronájem části pozemků-stánek pro zmrzlinu

Datum zveřejnění: 11. 01. 2021 | D3-Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení ke zřízení vodního díla

Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení

Datum zveřejnění: 11. 12. 2020 | D3-přechodná úprava provozu

Přechodná úprava na 1pracovní den v rozmezí od 16.12.-22.12.2020

Situace k přechodné úpravě provozu

Datum zveřejnění: 09. 12. 2020 | ZTV Za Dvořáků-Územní rozhodnutí o umístění stavby

Územní rozhodnutí o umístění stavby
Situační mapa 

Datum zveřejnění: 04. 12. 2020 | Oznámení o konání 16.zasedání Zastupitelstva obce Roudné

Program 16.zasedání zastupitelstva

Datum zveřejnění: 26. 11. 2020 | D3-prodloužení platnosti stavebního povolení

Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti staveb.povolení

Datum zveřejnění: 23. 11. 2020 | Oznámení o konání 2.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Oznámení o konání 2.zasedání

Datum zveřejnění: 20. 11. 2020 | Přechodná úprava provozu-snížení rychlosti

Opatření obecné povahy-přechodná úprava provozu

Situační mapka k přechodné úpravě provozu

 

Datum zveřejnění: 18. 11. 2020 | Návrh Rozpočtu obce Roudné na rok 2021

Návrh Rozpočtu obce Roudné na rok 2021

Datum zveřejnění: 18. 11. 2020 | Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce Roudné na roky 2022-2026

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce Roudné na roky 2022-2026

Datum zveřejnění: 18. 11. 2020 | MŠ - Návrh rozpočtu na rok 2021

Návrh rozpočtu na rok 2021

Datum zveřejnění: 18. 11. 2020 | MŠ - Návr Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022-2026

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022-2026

Datum zveřejnění: 02. 11. 2020 | Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí dne 3.11.2020

Datum zveřejnění: 26. 10. 2020 | Oznámení o konání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Oznámení o konání Ustavujícího zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Datum zveřejnění: 23. 10. 2020 | Oznámení o konání 15.zasedání Zastupitelstva obce Roudné

Program 15.zasedání Zastupitelstva obce Roudné

Datum zveřejnění: 19. 10. 2020 | Dopravní podnik,a.s.-oznámení o připravovaném uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

Oznámení o připravovaném uzavření smlouvy o veř.službách v přepravě cestujících

Datum zveřejnění: 14. 10. 2020 | ZTV Za Dvořáků-pokračování územního řízení

Veřejná vyhláška-Pokračování územního řízení

ZTV Za Dvořáků-situační mapka

Datum zveřejnění: 01. 10. 2020 | Záměr na pronájem obecního vodovodu

Záměr na pronájem vodovodu

Datum zveřejnění: 01. 10. 2020 | Přechodná úprava provozu

Stanovení přechodné úpravy provozu Roudné-Vidov

Situační mapka

Datum zveřejnění: 15. 09. 2020 | Oznámení o konání 24.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Oznámení o konání 24.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Datum zveřejnění: 15. 09. 2020 | Oznámení o zahájení stavebního řízení-ulice Na Děkanských polích a Na Hraničkách

Oznámení o zahájení stavebního řízení-komunikace a chodníky

Datum zveřejnění: 10. 09. 2020 | Zrušení 29.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Zrušení zasedání z důvodu karanténního opatření

Datum zveřejnění: 10. 09. 2020 | Zrušení 29.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Zrušení zasedání z důvodu karanténního opatření

Datum zveřejnění: 09. 09. 2020 | Přechodná úprava provozu na Plavské silnici

Přechodná úprava provozu od 18.9. do 21.9.2020
Situační mapka k přechodné úpravě provozu

Datum zveřejnění: 08. 09. 2020 | Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Aukční vyhláška

Datum zveřejnění: 02. 09. 2020 | Trvalá úprava provozu v ulicích Komenského, Ke Hřišti a Na Návsi

Trvalá úprava provozu
Situační mapka k trvalým úpravám provozu

Datum zveřejnění: 31. 08. 2020 | Oznámení o konání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Oznámení o konání 29.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Datum zveřejnění: 25. 08. 2020 | Prodloužení platnosti přechodné úpravy provozu

Prodloužení platnosti přechodné úpravy provozu od 7.9. - 21.9.2020
Situační mapka

Datum zveřejnění: 17. 08. 2020 | D3-Přechodná úprava provozu-Vidovská za mostem

Přechodná úprava provozu od 25.8.-19.10.2020 
Situační mapka k přechodné úpravě provozu

Datum zveřejnění: 07. 08. 2020 | Záměr na prodej části obecních pozemků

Záměr odprodat část obecních pozemků

Datum zveřejnění: 06. 08. 2020 | Stanovení přechodné úpravy provozu-výstavba dálnice D3

Řízení provozu světelnou signalizací od 17.8.-6.9.2020
Situační mapka k přechodné úpravě provozu

Datum zveřejnění: 31. 07. 2020 | Oznámení o konání 14.zasedání Zastupitelstva obce Roudné

Program 14.zasedání Zastupitelstva obce Roudné

Datum zveřejnění: 28. 07. 2020 | Záměr na odprodej pozemku

Záměr na odprodej části pozemku p.č. 479/1 v k.ú.Roudné

Datum zveřejnění: 16. 07. 2020 | Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Datum zveřejnění: 30. 06. 2020 | Oznámení o konání 13.zasedání Zastupitelstva obce Roudné

Oznámení o konání 13.zasedání

Datum zveřejnění: 25. 06. 2020 | Schválený Závěrečný účet Obce Roudné za rok 2019

Schválený ZÚ 2019 včetně Zprávy o přezkoumání

Datum zveřejnění: 24. 06. 2020 | Úprava dopravního značení v Roudném

Oznámení o návrhu místní úpravy doprav.značení v ulicích Komenského, Na Návsi a Ke Hřišti
Situační mapa k návrhu úpravy dopravního značení

Datum zveřejnění: 23. 06. 2020 | Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových-aukční vyhláška

Aukční vyhláška - Heřmaň

Datum zveřejnění: 22. 06. 2020 | Jižní tangenta-trvalá úprava provozu v obcích Boršov n/Vlt. a Včelná

Trvalá úprava provozu s ohledem na výstavbu Jižní tangenty
Odkazy na webové stránky

Datum zveřejnění: 22. 06. 2020 | Přechodná úprava provozu-ulice Roudenská a U Rybníčku-po dobu rekonstrukce veřejného osvětlení

Přechodná úprava provozu
Přechodná úprava provozu - příloha DIO

Datum zveřejnění: 19. 06. 2020 | SMO POMALŠÍ - Schválený Závěrečný účet za rok 2019

Schválený Závěrečný účet za rok 2019

Datum zveřejnění: 15. 06. 2020 | Oznámení o konání 28.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Oznámení o konání 28.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Datum zveřejnění: 01. 06. 2020 | Oznámení o konání 12.zasedání Zastupitelstva obce Roudné

Oznámení o konání 12. zasedání

Datum zveřejnění: 23. 05. 2020 | Návrh Závěrečného účtu Obce Roudné za rok 2019

Návrh Závěrečného účtu za rok 2019

Datum zveřejnění: 19. 05. 2020 | Záměr na pronájem restaurace Malše

Záměr pronajmout obecní restauraci

Datum zveřejnění: 18. 05. 2020 | Záměr pronajmout část obecního pozemku

Záměr pronajmout část pozemku č.542/4 k.ú.Roudné

Datum zveřejnění: 13. 05. 2020 | Přechodná úprava provozu na Boršovské ulici

Přechodná úprava provozu ve dnech od 11.5. do 15.5.2020
Příloha DIO

Datum zveřejnění: 12. 05. 2020 | Oznámení o konání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Program 27.zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje

Datum zveřejnění: 11. 05. 2020 | Uzavírka Plavské silnice od 19.5.-18.12.2020

Přechodná úprava provozu-opatření obecné povahy
Dopravně-inženýrské opatření
Vyjádření k dopravně-inženýrskému opatření
Souhlas s dočasným zrušením zastávek

Datum zveřejnění: 07. 05. 2020 | Obecně závazná vyhláška č. 3/2020 zrušovací o místním poplatku

Zrušovací obecně závazná vyhláška o místním poplatku

Datum zveřejnění: 05. 05. 2020 | Porovnání položek výpočtu ceny vodného 2019

Porovnání položek výpočtu ceny vodného 2019

Datum zveřejnění: 27. 04. 2020 | Oznámení o konání 11.zasedání zastupitelstva

Program 11.zasedání Zastupitelstva obce Roudné

Datum zveřejnění: 22. 04. 2020 | Finanční úřad-daň z nemovitých věcí na rok 2020

Hromadný předpisný seznam pro daň z nemovitých věcí na rok 2020 k nahlédnutí na FÚ
Informační leták k zasílání složenek
Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na rok 2020

Datum zveřejnění: 17. 04. 2020 | SMO POMALŠÍ - Návrh Závěrečného účtu za rok 2019

Návrh Závěrečného účtu za rok 2019
Závěrečná zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2019
Výkaz o plnění rozpočtu svazku k 31.12.2019
Předvaha k 31.12.2019
Rozvaha k 31.12.2019
Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2019


Datum zveřejnění: 17. 04. 2020 | Omezené úřední hodiny kanceláře OÚ od 20.4.2020

Úřední hodiny od 20.4.2020

Datum zveřejnění: 16. 04. 2020 | Návrh na stanovení místní úpravy provozu

Stanovení místní úpravy provozu 
Příloha I k návrhu stanovení místní úpravy provozu
Příloha II k návrhu stanovení místní úpravy provozu
Příloha III k návrhu stanovení místní úpravy provozu
Příloha IV k návrhu stanovení místní úpravy provozu
Příloha V k návrhu stanovení místní úpravy provozu

Datum zveřejnění: 16. 04. 2020 | Přechodná úprava provozu v obci Nová Ves

Od 20.4. - 7.10.2020 přechodná úprava provozu
Příloha DIO k přechodné úpravě provozu

Datum zveřejnění: 09. 04. 2020 | Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje

Rozhodnutí č. 10/2020 o regulačním opatření v dopravě
Nařízení č. 1/2020 o koordinaci poskytovaných zdravotních služeb
Rozhodnutí č. 1/2020 období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Datum zveřejnění: 30. 03. 2020 | Veřejná vyhláška-uzavírka Plavské silnice

Přechodná úprava provozu od 23.3. - 19.4.2020

DIO mapa k uzavírce na Plavské

Datum zveřejnění: 27. 03. 2020 | ZTV Na Paloučku - Rozhodnutí

Rozhodnutí k odvolání Petra Doudy

Datum zveřejnění: 20. 03. 2020 | Úplná uzavírka Plavské silnice ve směru na Plav

Informace k úplné uzavírce od 23.3. do 19.4.2020
Situační mapka k uzavírce - příloha DIO

Datum zveřejnění: 12. 03. 2020 | Záměr pronajmout nově nabytý vodovod - ZTV Velké Role

Záměr na pronájem nově nabytého vodovodu

Datum zveřejnění: 06. 03. 2020 | Stočné 2019-porovnání položek výpočtu ceny stočného

Porovnání položek výpočtu ceny stočného pro rok 2019

Datum zveřejnění: 21. 02. 2020 | Záměr na výpůjčku části pozemků

Záměr na výpůjčku části pozemků pro umístění stánku se zmrzlinou

Datum zveřejnění: 21. 02. 2020 | Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o poplatku za psy

 OZV 1/2020 o místním poplatku ze psů

Datum zveřejnění: 21. 02. 2020 | Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o místním poplatku za užívání veř.prostranství

OZV 2/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Datum zveřejnění: 20. 02. 2020 | Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Aukční vyhláška

Aukční vyhláška na aukci ve dnech od 3.3.-5.3.2020

Datum zveřejnění: 12. 02. 2020 | 10. zasedání Zastupitelstva obce Roudné

10. zasedání Zastupitelstva obce Roudné

Datum zveřejnění: 10. 02. 2020 | 26. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

26. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Datum zveřejnění: 03. 02. 2020 | Přechodná úprava provozu Roudné - Plav

V termínu od 5.2.2020 do 31.12.2022
Situace DIO k přechodné úpravě provozu

Datum zveřejnění: 24. 01. 2020 | Záměr na pronájem vodovodu

Záměr pronajmout vodovod

Datum zveřejnění: 24. 01. 2020 | Záměr na výpůjčku části pozemků

Záměr vypůjčit pozemky 

Datum zveřejnění: 21. 01. 2020 | Seznámení s podklady pro rozhodnutí o odvolání

Veřejná vyhláška - Seznámení s podklady pro rozhodnutí

Datum zveřejnění: 16. 01. 2020 | Silnice III/15529 v úseku silnice Plavská až L.M.Pařízka

Veřejná vyhláška - stavební povolení k rekonstrukci silnice Plavská v úseku Nové Roudné po křižovatku Lidická a L.M.Pařízka

Datum zveřejnění: 13. 01. 2020 | Záměr na prodej pozemků

Záměr na prodej pozemků p.č. 196/30 a p.č. 266/4

Datum zveřejnění: 20. 12. 2019 | Na Paloučku-Seznámení s podklady pro rozhodnutí

Seznámení s podklady pro rozhodnutí

Datum zveřejnění: 19. 12. 2019 | Jihočeský kraj-Krajský úřad-záměr směny

Záměr na směnu pozemků

Datum zveřejnění: 17. 12. 2019 | Záměr

Záměr na pronájem vodovodu pro veřejnou potřebu

Datum zveřejnění: 13. 12. 2019 | Opatření obecné povahy-bobr evropský

Prodloužení platnosti výjimky udělené změnou č.1

Vydání výjimky ze základních podmínek ochrany bobra evropského

Datum zveřejnění: 13. 12. 2019 | Obecně závazné vyhlášky číslo 2,3,4/2019

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 Požární řád Obce Roudné
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

Datum zveřejnění: 12. 12. 2019 | Schválený rozpočet obce Roudné na rok 2020

Schválený rozpočet obce Roudné na rok 2020

Datum zveřejnění: 12. 12. 2019 | Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Roudné na rok 2021-2025

Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Roudné na rok 2021-2025

Datum zveřejnění: 12. 12. 2019 | Schválený střednědobý výhled rozpočtu MŠ Roudné na rok 2021-2025

Schválený střednědobý výhled MŠ Roudné na rok 2021-2025

Datum zveřejnění: 12. 12. 2019 | Schválený rozpočet MŠ Roudné na rok 2020

Schválený rozpočet MŠ Roudné na rok 2020

Datum zveřejnění: 09. 12. 2019 | Ministerstvo zemědělství

Opatření obecné povahy
Příloha k opatření obecné povahy

Datum zveřejnění: 04. 12. 2019 | Oznámení o konání 9.zasedání zastupitelstva

Oznámení o konání 9. zasedání zastupitelstva

Datum zveřejnění: 02. 12. 2019 | Oznámení o konání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Oznámení o konání zastupitelstva

Datum zveřejnění: 28. 11. 2019 | Opatření obecné povahy-ochranné pásmo radiolokátoru

Ochranné pásmo leteckého pozemního zařízení radiolokátoru

Datum zveřejnění: 25. 11. 2019 | Mateřská škola Roudné

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2025
Návrh rozpočtu na rok 2020

Datum zveřejnění: 25. 11. 2019 | Obec Roudné

Návrh rozpočtu Obce Roudné na rok 2020
Podklad pro přípravu Návrhu rozpočtu Obce Roudné na rok 2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2025

Datum zveřejnění: 22. 11. 2019 | Silnice Plavská-L.M.Pařízka

Veřejná vyhláška-zahájení stavebního řízení silnice III/15529

Datum zveřejnění: 22. 11. 2019 | Výstavba D3 - přechodné úpravy provozu-snížení rychlosti

Úsek Hodějovice-Vidov-snížení rychlosti
Úsek Hodějovice-Vidov-mapka

Úsek Plavská silnice-snížení rychlosti
Úsek Plavská silnice-mapka

Datum zveřejnění: 22. 11. 2019 | Opatření obecné povahy č. 1/2015

Bobr evropský-udělení výjimky k lovu bobra

Bobr evropský-návrh na udělení výjimky ze základních podmínek ochrany

Datum zveřejnění: 22. 11. 2019 | SMO POMALŠÍ

Návrh rozpočtu na rok 2020

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2023

Datum zveřejnění: 07. 11. 2019 | Položení kabelu NN-oprava zřejmých nesprávností

Veřejná vyhláška-oprava zřejmých nesprávností

Datum zveřejnění: 06. 11. 2019 | Oznámení o konání 8. zasedání zastupitelstva obce

Oznámení o konání 8.zasedání zastupitelstva

Datum zveřejnění: 06. 11. 2019 | D3-přechodná úprava provozu z důvodu překládky vodovodu

Přechodná úprava provozu od 11.11.-15.12.2019

Situace - mapa DIO

Situace - mapa DIO I.

Datum zveřejnění: 04. 11. 2019 | Jižní tangenta

Rozhodnutí o povolení stavebních objektů

Datum zveřejnění: 31. 10. 2019 | Roudenská ulice-přechodná úprava provozu


Přechodná úprava provozu od 4.11.- 22.11.2019
Situační mapa k přechodné úpravě provozu 

Datum zveřejnění: 21. 10. 2019 | Oznámení o konání 24.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Oznámení o konání 24.zasedání

Datum zveřejnění: 21. 10. 2019 | Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Výběrové řízení s aukcí v k.ú. Heřmaň u Českých Budějovic

Datum zveřejnění: 04. 10. 2019 | Dopravní podnik města České Budějovice

Oznámení o připravovaném uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním

Datum zveřejnění: 02. 10. 2019 | Stanovení přechodné úpravy provozu-křižovatka Plavská x Roudenská

Stanovení přechodné úpravy provozu
Příloha DIO k přechodné úpravě provozu

Datum zveřejnění: 02. 10. 2019 | Veřejná vyhláška-oznámení o zpracování 4.aktualizace Zásad územního rozvoje

Návrh 4.aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje

Datum zveřejnění: 25. 09. 2019 | Oznámení o konání 7.zasedání Zastupitelstva obce Roudné

Oznámení o konání 7. zasedání

Datum zveřejnění: 17. 09. 2019 | Jižní tangenta-oznámení o pokračování stavebního řízení

Oznámení o pokračování stavebního řízení

Datum zveřejnění: 16. 09. 2019 | D3-přechodná úprava provozu - výjezd Vidov

Přechodná úprava provozu-výjezd Vidov
Dopravní informační označení

Datum zveřejnění: 16. 09. 2019 | Plavská silnice-přechodná úprava provozu

Přechodná úprava provozu při rekonstrukci vodovodu
Dopravní informační označení

Datum zveřejnění: 06. 09. 2019 | Oznámení o konání 23.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Oznámení o konání 23.zasedání

Datum zveřejnění: 20. 08. 2019 | ZTV Velké Role - Přechodná úprava provozu

Přechodná úprava provozu na Plavské

Mapa DIO k přechodné úpravě provozu

Datum zveřejnění: 14. 08. 2019 | Záměr na odprodej části obecního pozemku

Záměr na odprodej části pozemku p.č. 237/1 v k.ú.Roudné

Datum zveřejnění: 14. 08. 2019 | Cyklostezka Roudné-Vidov

Přechodná úprava provozu
Situační mapka

Datum zveřejnění: 08. 08. 2019 | Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu

Dražební vyhláška

Datum zveřejnění: 18. 07. 2019 | ZTV Na Paloučku

Výzva-vyjádření k podanému odvolání
Příloha k veřejné vyhlášce

Datum zveřejnění: 16. 07. 2019 | Oznámení o konání 6.zasedání zastupitelstva

Oznámení o konání 6.zasedání zastupitelstva

Datum zveřejnění: 15. 07. 2019 | Závěrečný účet obce Roudné za rok 2018

Schválený Závěrečný účet obce za rok 2018

Datum zveřejnění: 09. 07. 2019 | ZTV Roudné-Za Dvořáků

Veřejná vyhláška-Rozhodnutí

Datum zveřejnění: 09. 07. 2019 | Státní pozemkový úřad

Oznámení o zamýšleném převodu

Datum zveřejnění: 02. 07. 2019 | Jižní tangenta

Veřejná vyhláška-Rozhodnutí-stavební povolení

Datum zveřejnění: 25. 06. 2019 | Jižní tangenta

Jižní tangenta-stavební povolení na vodohospodářské objekty

Datum zveřejnění: 14. 06. 2019 | Oznámení o konání 22.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Oznámení o konání 22.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Datum zveřejnění: 12. 06. 2019 | Oznámení o konání 5.zasedání zastupitelstva obce

Oznámení o konání 5. zasedání zastupitelstva

Datum zveřejnění: 07. 06. 2019 | Most v Plavě-přechodná úprava provozu

Přechodná úprava provozu od 24.6.2019 do 27.10.2019
Mapa DIO

Datum zveřejnění: 05. 06. 2019 | Obnova části původního koryta Malše a tůní v k.ú.Roudné

Stavební povolení

Datum zveřejnění: 04. 06. 2019 | Kormorán velký-odchylný postup pro usmrcování

Opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška

Datum zveřejnění: 03. 06. 2019 | Záměr na odprodej části obecního pozemku

Záměr na odprodej části pozemku

Datum zveřejnění: 29. 05. 2019 | Návrh Závěrečného účtu obce Roudné za rok 2018

Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2018

Datum zveřejnění: 24. 05. 2019 | ZTV Velké Role

 Veřejná vyhláška-stanovení přechodné úpravy provozu
Situační mapka

Datum zveřejnění: 24. 05. 2019 | ZTV Velké Role

Rozhodnutí o umístění stavby
Zákres

Datum zveřejnění: 23. 05. 2019 | Jižní tangenta

Oznámení o zahájení stavebního řízení

Datum zveřejnění: 22. 05. 2019 | ZTV Na Paloučku

Veřejná vyhláška-územní rozhodnutí
Situační plánek

Datum zveřejnění: 14. 05. 2019 | Oznámení o konání 21.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Oznámení o konání 21.zasedání
Program 21.zasedání zastupitelstva

Datum zveřejnění: 13. 05. 2019 | Zrušovací Obecně závazná vyhláška č.1/2019

Zrušovací Obecně závazná vyhláška

Datum zveřejnění: 13. 05. 2019 | Veřejná vyhláška-vydání Změny č.1 Územního plánu Roudné

Změna ÚP Roudné číslo 1

Datum zveřejnění: 09. 05. 2019 | Oznámení o místě a konání voleb

Oznámení o místě a konání voleb

Datum zveřejnění: 07. 05. 2019 | Oznámení zahájení vodoprávního řízení

Oznámení zahájení vodoprávního řízení 

Datum zveřejnění: 03. 05. 2019 | Dražební vyhláška

Dražební vyhláška

Datum zveřejnění: 03. 05. 2019 | Stočné-porovnání všech položek výpočtu ceny za rok 2018

Porovnání všech položek výpočtu ceny

Datum zveřejnění: 03. 05. 2019 | Vodné-porovnání všech položek výpočtu ceny za rok 2018

Porovnání všech položek výpočtu ceny

Datum zveřejnění: 29. 04. 2019 | Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí

Datum zveřejnění: 29. 04. 2019 | Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových-pro k.ú.Heřmaň

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí-k.ú.Heřmaň

Datum zveřejnění: 25. 04. 2019 | Daň z nemovitostí na rok 2019

Zpřístupněn hromadný předpisný seznam na Finančním úřadě

Datum zveřejnění: 25. 04. 2019 | 1.zasedání okrskové volební komise

Volby_do_EP_2019_zasedani_OVK

Datum zveřejnění: 23. 04. 2019 | ZTV Za Dvořáků

Výzva-vyjádření k podanému odvolání
Odvolání proti Rozhodnutí

Datum zveřejnění: 17. 04. 2019 | Oznámení o konání 4.zasedání Zastupitelstva obce Roudné

Oznámení o konání 4. zasedání Zastupitelstva obce Roudné

Datum zveřejnění: 08. 04. 2019 | ZTVR Velké Role- veřejná vyhláška

Oznámení o podané námitce a pozvání k ústnímu jednání

Datum zveřejnění: 05. 04. 2019 | Veřejná vyhláška-Rozhodnutí o umístění stavby

Rozhodnutí o umístění stavby-obnova části původního koryta Malše a tůmí

Datum zveřejnění: 03. 04. 2019 | Rekonstrukce Vidovské ulice

Rekonstrukce Vidovské ulice-přechodná úprava provozu
Rekonstrukce Vidovské ulice-příloha DIO

Datum zveřejnění: 01. 04. 2019 | Oznámení o konání 20. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Oznámení o konání 20.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Datum zveřejnění: 29. 03. 2019 | SMO POMALŠÍ-Návrh Závěrečného účtu za rok 2018 včetně příloh

Návrh Závěrečného účtu za rok 2018
Výkaz FIN 2-12-plnění rozpočtu
Předvaha 2018
Rozvaha 2018
Výkaz zisků a ztrát
Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2018

Datum zveřejnění: 20. 03. 2019 | Rekonstrukce Plavské silnice

Rozhodnutí o umístění stavby
Mapa

Datum zveřejnění: 19. 03. 2019 | Vydání změny č. 2 Územního plánu Roudné

Vydání 2.změny ÚP Roudné

Datum zveřejnění: 14. 03. 2019 | ZTV Za Dvořáků

Veřejná vyhláška-rozhodnutí o umístění stavby
Situační mapa

Datum zveřejnění: 11. 03. 2019 | Záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 285 v k.ú.Roudné

Záměr na výpůjčku části obecního pozemku p.č. 285

Datum zveřejnění: 28. 02. 2019 | ZTV Velké Role

Oznámení o zahájení územního řízení
Zákres kabelů

Datum zveřejnění: 28. 02. 2019 | Rekonstrukce mostu u Římova

Stanovení přechodné úpravy provozu
Mapa s objízdnými trasami
Úpravy dopravními značením

Datum zveřejnění: 28. 02. 2019 | D3 0310/II Hodějovice-Třebonín

Stavební povolení-přeložky vodovodů

Datum zveřejnění: 28. 02. 2019 | Jižní tangenta

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

Datum zveřejnění: 26. 02. 2019 | Ministerstvo životního prostředí-Kormorán velký

Kormorán velky-návrh opatření obecné povahy

Kormorán velký - příloha

Kormorán velký - veřejná vyhláška

Datum zveřejnění: 20. 02. 2019 | Zahájení územního řízení-obnova části původního koryta

20022019_zahajeniuzemnihorizeni_obnovapuvodnihokorytareky

Datum zveřejnění: 20. 02. 2019 | Oznámení o konání 3.zasedání Zastupitelstva Obce Roudné

20022019_oznameni_o_konani_3_zasedni_zastupitelstva

Datum zveřejnění: 13. 02. 2019 | D3-Veřejná vyhláška-stavební povolení na vodní díla

13022019_D3stavebnipovoleniVD

Datum zveřejnění: 07. 02. 2019 | Oznámení o konání 19.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

07022019_Oznameni_konani_zastupitelstva_JCK

Datum zveřejnění: 30. 01. 2019 | Oprava číselného označení Plavské silnice v Oznámení o zahájení úz.řízení

30012019_OpravaciselnehooznaceniPlavskesilnice

Datum zveřejnění: 28. 01. 2019 | Rekonstrukce Vidovské ulice-prodloužení uzavírky

28012019_Rekonstrukce_Vidovska_prodlouzeni_uzavirky

28012019_Rekonstrukce_Vidovska_priloha_DIO

Datum zveřejnění: 21. 01. 2019 | D3-Veřejná vyhláška-stavební povolení na přeložky a další staveb.objekty

D3_SP_prelozky

Datum zveřejnění: 17. 01. 2019 | Veřejná vyhláška-zahájení úz.řízení-Plavská silnice

VV-Silnice II.15529-Plavská-zahájení úz.řízení
VV-Silnice II.15529-Plavská-situace

Datum zveřejnění: 17. 01. 2019 | D3-Veřejná vyhláška-stavební povolení na vodní dílo

D3_stavebnipovoleni_vodniprelozky

Datum zveřejnění: 11. 01. 2019 | Veřejná vyhláška-informace o podané žádosti

Info o podané žádosti

Datum zveřejnění: 08. 01. 2019 | Veřejná vyhláška-ustanovení opatrovníka

Veřejná vyhláška-ustanovení opatrovníka

Datum zveřejnění: 15. 12. 2018 | Rozpočet obce Roudné na rok 2019

Schvalený rozpočet obce Roudné na rok 2019

Datum zveřejnění: 15. 12. 2018 | Schválený Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2020-2024

Schválený Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2020-2024

Datum zveřejnění: 15. 12. 2018 | MŠ Roudné-schválený rozpočet na rok 2019 a schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2024

Schválený Rozpočet MŠ Roudné na rok 2019
Schválený Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Roudné na rok 2020-2024
Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2018