Kalendář akcí

Odpovědi k častým dotazům občanů

 1. Chci dostávat sms o dění v obci, jak na to?
 2. Stačí odeslat na e-mail: kores@roudne.cz požadavek o zaregistrování Vaší e-mailové adresy k odběru novinek.
 3. Jak se přihlásit k odvozu komunálního odpadu?
 4. Zakoupením svozové známky komunálního odpadu v kanceláři obecního úřadu, máte možnost svůj komunální odpad nechat vyvážet přímo od domu.
 5. Jak se přihlásit k trvalému pobytu v obci?
 6. Po obdržení kolaudačního rozhodnutí nebo souhlasu s užíváním stavby stavebník ohlásí na příslušném Katastrálním úřadě zápis nemovitosti na list vlastnictví. Po uskutečněném zápisu nemovitosti na list vlastnictví se stavebník dostaví do kanceláře obecního úřadu a s předložením platného občanského průkazu je přihlášen k trvalému pobytu. Pokud stavebník přihlašuje děti do 15let, musí předložit jejich rodný list k nahlédnutí. Správní poplatek pro osoby od 15let a starší je 50,-Kč, přihlášení dítěte do 15let je bez správního poplatku. Poté má občan povinnost do 14dnů od provedené změny, zažádat na Magistrátě města České Budějovice, oddělení cestovních dokladů, občanských průkazů a řidičských průkazů, Jeronýmova ulice 1, České Budějovice, o vystavení nového OP.
 7. Potřebuji výměnu občanského průkazu, co k tomu potřebuji?
 8. Výměnu občanského průkazu zajišťuje Magistrát města České Budějovice, oddělení cestovních dokladů, občanských průkazů, řidičských průkazu, Jeronýmova ulice 1, České Budějovice. Občan již nemusí předkládat na místě svou fotografii, tu si pořídí pracovnice přímo u přepážky. Je možno se na tento úkon elektronicky objednat na přesný čas.
 9. Chci využívat pečovatelskou službu, jak na to?
 10. Pečovatelské služby si občané zajišťují napřímo a je možné v našem okolí využít služby následujících organizací: www.ledaxsluzby.cz, www.adp-alice.cz,www.staromestska.cz, www.domovproseniory-hvizdal.cz, www.ivas.cz.
 11. Kdo mi vydá pro novostavbu číslo popisné?
 12. Číslo popisné vydává obecní úřad a poskytuje ho na vyzvání Stavebnímu úřadu Magistrátu města Českých Budějovic před zahájením kolaudačního řízení, protože vystavené kolaudační rozhodnutí nebo souhlas s užíváním stavby se už váže přímo na nemovitost s číslem popisným.

Uzavřené smlouvy

17.12.2018 Smlouva o přepravě cestujících na rok 2019

28.3.2018 Smlouva o dílo na úpravu povrchu stezky

25.5.2018 Smlouva o dílo - zaokruhování vodovodu

7.6.2018 Smlouva o dílo - rekonstrukce silnice III/15531-průtah Roudné   

12.9.2018 Smlouva o dilo - rekonstrukce dešťové kanalizace

7.5.2019 Smlouva o dílo - dodávka a montáž herních prvků

23.6.2019 Smlouva o dílo - oprava místní komunikace v Komenského ulici

26.7.2019 Smlouva o dílo-obnova vodovodu na Plavské ulici

29.7.2019 Smlouva o dílo-rekonstrukce veř.osvětlení a přeložení chodníku v Komenského ulici

31.7.2019 Kupní smlouva s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových

27.5.2020 Smlouva o dílo-výměna veřejného osvětlení

10.7.2020 Smlouva o dílo - chodník u kruhového objezdu

29.7.2020 Dodatek č.1 k SoD-výměna veřejného osvětlení

18.12.2020 Smlouva o přepravě cestujících na rok 2021

23.11.2020 Smlouva o dílo - rozšíření workoutového hřiště

22.12.2020 Dodatek č.1 k SoD - rozšíření workoutového hřiště

12.07.2021 Kupní smlouva - část pozemků na stezku Pod lipami

15.07.2021 Smlouva o dílo-obnova vodovodu Plavská ulice-II.etapa

03.08.2021 Darovací smlouva-zmírnění následků tornáda-obec Moravská Nová Ves

03.08.2021 Darovací smlouva-zmírnění následků tornáda-obec Mikulčice

03.08.2021 Darovací smlouva-zmírnění následků tornáda-obec Lužice

05.08.2021 Smlouva o dílo-workoutové hřiště-litý tartanový povrch