Tělovýchovná jednota Malše Roudné, z.s.

1_63345113

Tělovýchovná jednota Malše Roudné vznikla v roce 1961, tedy v roce, kdy se první člověk dostal na oběžnou dráhu kolem Země. Ustavující výbor pro Tělovýchovnou jednotu zvolil název Malše a za klubové barvy zelenou a bílou. Vlny řeky s letícím rackem nad nimi se pak dostaly i do klubového znaku.

V sezoně 2021/2022 má fotbalový klub v soutěžích FAČR celkem 11 mužstev, z toho 9 mládežnických, které hrají okresní, krajské a celorepublikové soutěže.

Sportovní areál TJ Malše se rozprostírá na ploše 59 tisíc ma nabízí 5 ploch na fotbal z toho 2 velké travnaté s automatickým zavlažováním, dále jedno hřiště "junior" s přírodním trávníkem, dále 2 hřiště s umělým trávníkem III. generace. Zázemí doplňuje budova se šatnami pro sportovce, krytou tribunou pro 120 sedících diváků a klubovnou s letním sezením. Je zde i dětské hřiště a tenisový antukový kurt.

Více informací o klubu naleznete na www.malseroudne.cz

 

 


PŘIJĎTE SI TO K NÁM PROHLÉDNOUT


Odpovědi k častým dotazům občanů

 1. Chci dostávat sms o dění v obci, jak na to?
 2. Stačí odeslat na e-mail: dekan@roudne.cz požadavek o zaregistrování Vaší e-mailové adresy k odběru novinek.
 3. Jak se přihlásit k odvozu komunálního odpadu?
 4. Zakoupením svozové známky komunálního odpadu v kanceláři obecního úřadu, máte možnost svůj komunální odpad nechat vyvážet přímo od domu.
 5. Jak se přihlásit k trvalému pobytu v obci?
 6. Po obdržení kolaudačního rozhodnutí nebo souhlasu s užíváním stavby stavebník ohlásí na příslušném Katastrálním úřadě zápis nemovitosti na list vlastnictví. Po uskutečněném zápisu nemovitosti na list vlastnictví se stavebník dostaví do kanceláře obecního úřadu a s předložením platného občanského průkazu je přihlášen k trvalému pobytu. Pokud stavebník přihlašuje děti do 15let, musí předložit jejich rodný list k nahlédnutí. Správní poplatek pro osoby od 15let a starší je 50,-Kč, přihlášení dítěte do 15let je bez správního poplatku. Poté má občan povinnost do 14dnů od provedené změny, zažádat na Magistrátě města České Budějovice, oddělení cestovních dokladů, občanských průkazů a řidičských průkazů, Jeronýmova ulice 1, České Budějovice, o vystavení nového OP.
 7. Potřebuji výměnu občanského průkazu, co k tomu potřebuji?
 8. Výměnu občanského průkazu zajišťuje Magistrát města České Budějovice, oddělení cestovních dokladů, občanských průkazů, řidičských průkazu, Jeronýmova ulice 1, České Budějovice. Občan již nemusí předkládat na místě svou fotografii, tu si pořídí pracovnice přímo u přepážky. Je možno se na tento úkon elektronicky objednat na přesný čas.
 9. Chci využívat pečovatelskou službu, jak na to?
 10. Pečovatelské služby si občané zajišťují napřímo a je možné v našem okolí využít služby následujících organizací: www.ledaxsluzby.cz, www.adp-alice.cz,www.staromestska.cz, www.domovproseniory-hvizdal.cz, www.ivas.cz.
 11. Kdo mi vydá pro novostavbu číslo popisné?
 12. Číslo popisné vydává obecní úřad a poskytuje ho na vyzvání Stavebnímu úřadu Magistrátu města Českých Budějovic před zahájením kolaudačního řízení, protože vystavené kolaudační rozhodnutí nebo souhlas s užíváním stavby se už váže přímo na nemovitost s číslem popisným.