Složení zastupitelstva 2022 - 2026

Dne  17.10.2022 se konalo Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Roudné, na kterém bylo zvoleno následující složení zastupitelstva:

DSC_2055 Gustav Had
Tel.: + 420 602 140 323
E-mail: starosta@roudne.cz
Starosta
DSC_2001 Ing. Petr Děkan
Tel.: +420 724 617 447
E-mail: dekan@roudne.cz
Místostarosta
DSC_2033 Petra Majorová
Tel.: +420 606 148 759
E-mail: majorova@roudne.cz
Předseda finančního výboru
DSC_1959 Martin Piskač
Tel.: +420 606 114 544
E-mail: piskac@roudne.cz
Člen  finančního výboru
DSC_1988 (1) Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D.
Tel.: +420 731 738 705
E-mail: kores@roudne.cz
Člen  finančního výboru
DSC_1981 Josef Nováček
Tel.: +420 602 140 413
E-mail: novacek@roudne.cz
Předseda kontrolního výboru
DSC_2071 Ing. Jan Kadlec
Tel.: +420 605 731 764
E-mail: kadlec@roudne.cz
Člen kontrolního výboru
DSC_1971 Bohuslav Zikeš
Tel.: +420 602 488 278
E-mail: zikes@roudne.cz
Člen kontrolního výboru
VanekVladimir Ing. Vladimír Vaněk
Tel.: +420 602 266 928
E-mail: vanek@roudne.cz
Člen
  MUDr. Tomáš Hauer
Tel.: +420 777 228 425
E-mail: hauer@roudne.cz
Člen
Martin Mynář Martin Mynář
Tel.: +420 773 023 043 
E-mail:  mynar@roudne.cz 
Člen

 


PŘIJĎTE SI TO K NÁM PROHLÉDNOUT


Odpovědi k častým dotazům občanů

 1. Chci dostávat sms o dění v obci, jak na to?
 2. Stačí odeslat na e-mail: dekan@roudne.cz požadavek o zaregistrování Vaší e-mailové adresy k odběru novinek.
 3. Jak se přihlásit k odvozu komunálního odpadu?
 4. Zakoupením svozové známky komunálního odpadu v kanceláři obecního úřadu, máte možnost svůj komunální odpad nechat vyvážet přímo od domu.
 5. Jak se přihlásit k trvalému pobytu v obci?
 6. Po obdržení kolaudačního rozhodnutí nebo souhlasu s užíváním stavby stavebník ohlásí na příslušném Katastrálním úřadě zápis nemovitosti na list vlastnictví. Po uskutečněném zápisu nemovitosti na list vlastnictví se stavebník dostaví do kanceláře obecního úřadu a s předložením platného občanského průkazu je přihlášen k trvalému pobytu. Pokud stavebník přihlašuje děti do 15let, musí předložit jejich rodný list k nahlédnutí. Správní poplatek pro osoby od 15let a starší je 50,-Kč, přihlášení dítěte do 15let je bez správního poplatku. Poté má občan povinnost do 14dnů od provedené změny, zažádat na Magistrátě města České Budějovice, oddělení cestovních dokladů, občanských průkazů a řidičských průkazů, Jeronýmova ulice 1, České Budějovice, o vystavení nového OP.
 7. Potřebuji výměnu občanského průkazu, co k tomu potřebuji?
 8. Výměnu občanského průkazu zajišťuje Magistrát města České Budějovice, oddělení cestovních dokladů, občanských průkazů, řidičských průkazu, Jeronýmova ulice 1, České Budějovice. Občan již nemusí předkládat na místě svou fotografii, tu si pořídí pracovnice přímo u přepážky. Je možno se na tento úkon elektronicky objednat na přesný čas.
 9. Chci využívat pečovatelskou službu, jak na to?
 10. Pečovatelské služby si občané zajišťují napřímo a je možné v našem okolí využít služby následujících organizací: www.ledaxsluzby.cz, www.adp-alice.cz,www.staromestska.cz, www.domovproseniory-hvizdal.cz, www.ivas.cz.
 11. Kdo mi vydá pro novostavbu číslo popisné?
 12. Číslo popisné vydává obecní úřad a poskytuje ho na vyzvání Stavebnímu úřadu Magistrátu města Českých Budějovic před zahájením kolaudačního řízení, protože vystavené kolaudační rozhodnutí nebo souhlas s užíváním stavby se už váže přímo na nemovitost s číslem popisným.