2022 - Výroční zpráva dle zákona 106/1999Sb.

2022 - Výroční zpráva dle zákona 106/1999Sb.

2021 - Výroční zpráva dle zákona 106/1999Sb.

2021 - Výroční zpráva dle zákona 106/1999

2021 - Odpovědi dle zákona 106/1999Sb.

2021 - Dotazník Roudné
2021 - Odpověď na žádost podle 106_1999 Sb.

2019 - Výroční zpráva dle zákona 106/1999Sb.

2019 - Výroční zpráva dle zákona 106/1999Sb.

2019 - Odpovědi dle zákona 106/1999Sb.

2019 - Odpověď na žádost ze dne 17.8.2019

2018 - Výroční zpráva dle zákona 106/1999Sb.

2018 - Výroční zpráva dle zákona 106/1999Sb.

2018 - Odpovědi dle zákona 106/1999Sb.

2018 - Odpověď z 29.11.2018

2018 - Odpověď dle zákona 106/1999Sb.

2018 - Odpověď dle 106 ze dne 28.11.2018

2017 - Výroční zpráva dle zákona 106/1999Sb

Výroční zpráva 2017 dle zákona 106/1999Sb

2017 - Odpovědi dle zákona 106/1999Sb.

2017 - Odpověď z 16.3.2017
2017- Odpověď z 27.3.2017
2017 - Odpověď z 19.6.2017
2017 - Odpověď z 10.7.2017
2017 - Odpověď z 17.8.2017
2017 - Odpověď z 21.8.2017
2017 - Odpověď z 14.9.2017


PŘIJĎTE SI TO K NÁM PROHLÉDNOUT


Odpovědi k častým dotazům občanů

 1. Chci dostávat sms o dění v obci, jak na to?
 2. Stačí odeslat na e-mail: dekan@roudne.cz požadavek o zaregistrování Vaší e-mailové adresy k odběru novinek.
 3. Jak se přihlásit k odvozu komunálního odpadu?
 4. Zakoupením svozové známky komunálního odpadu v kanceláři obecního úřadu, máte možnost svůj komunální odpad nechat vyvážet přímo od domu.
 5. Jak se přihlásit k trvalému pobytu v obci?
 6. Po obdržení kolaudačního rozhodnutí nebo souhlasu s užíváním stavby stavebník ohlásí na příslušném Katastrálním úřadě zápis nemovitosti na list vlastnictví. Po uskutečněném zápisu nemovitosti na list vlastnictví se stavebník dostaví do kanceláře obecního úřadu a s předložením platného občanského průkazu je přihlášen k trvalému pobytu. Pokud stavebník přihlašuje děti do 15let, musí předložit jejich rodný list k nahlédnutí. Správní poplatek pro osoby od 15let a starší je 50,-Kč, přihlášení dítěte do 15let je bez správního poplatku. Poté má občan povinnost do 14dnů od provedené změny, zažádat na Magistrátě města České Budějovice, oddělení cestovních dokladů, občanských průkazů a řidičských průkazů, Jeronýmova ulice 1, České Budějovice, o vystavení nového OP.
 7. Potřebuji výměnu občanského průkazu, co k tomu potřebuji?
 8. Výměnu občanského průkazu zajišťuje Magistrát města České Budějovice, oddělení cestovních dokladů, občanských průkazů, řidičských průkazu, Jeronýmova ulice 1, České Budějovice. Občan již nemusí předkládat na místě svou fotografii, tu si pořídí pracovnice přímo u přepážky. Je možno se na tento úkon elektronicky objednat na přesný čas.
 9. Chci využívat pečovatelskou službu, jak na to?
 10. Pečovatelské služby si občané zajišťují napřímo a je možné v našem okolí využít služby následujících organizací: www.ledaxsluzby.cz, www.adp-alice.cz,www.staromestska.cz, www.domovproseniory-hvizdal.cz, www.ivas.cz.
 11. Kdo mi vydá pro novostavbu číslo popisné?
 12. Číslo popisné vydává obecní úřad a poskytuje ho na vyzvání Stavebnímu úřadu Magistrátu města Českých Budějovic před zahájením kolaudačního řízení, protože vystavené kolaudační rozhodnutí nebo souhlas s užíváním stavby se už váže přímo na nemovitost s číslem popisným.