Obecně závazná vyhláška č. 4/2023 o místním poplatku ze psů - účinnost od 1.1.2024

OZV č. 4/2023 o místním poplatku ze psů 
Oznámení o zveřejnění OZV 4/2023 ve Sbírce právních předpisů

Obecně závazná vyhláška č. 3/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - účinnost od 1.1.2024

OZV č. 3/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Oznámení o zveřejnění OZV 3/2023 ve Sbírce právních předpisů

Obecně závazná vyhláška č. 2/2023 o stanovení školského obvodu - účinnost od 1.12.2023

OZV č. 2/2023 o stanovení části společného školského obvodu
Oznámení o zveřejnění OZV č. 2/2023 ve Sbírce právních předpisů

Obecně závazná vyhláška č. 1/2023 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí - účinnost od 1.1.2025

OZV č. 1/2023 o stanoveni koeficientu pro vypočet daně z nemovitých věcí
Oznámení o zveřejnění OZV č. 1/2023 ve Sbírce právních předpisů


PŘIJĎTE SI TO K NÁM PROHLÉDNOUT


Odpovědi k častým dotazům občanů

 1. Chci dostávat sms o dění v obci, jak na to?
 2. Stačí odeslat na e-mail: dekan@roudne.cz požadavek o zaregistrování Vaší e-mailové adresy k odběru novinek.
 3. Jak se přihlásit k odvozu komunálního odpadu?
 4. Zakoupením svozové známky komunálního odpadu v kanceláři obecního úřadu, máte možnost svůj komunální odpad nechat vyvážet přímo od domu.
 5. Jak se přihlásit k trvalému pobytu v obci?
 6. Po obdržení kolaudačního rozhodnutí nebo souhlasu s užíváním stavby stavebník ohlásí na příslušném Katastrálním úřadě zápis nemovitosti na list vlastnictví. Po uskutečněném zápisu nemovitosti na list vlastnictví se stavebník dostaví do kanceláře obecního úřadu a s předložením platného občanského průkazu je přihlášen k trvalému pobytu. Pokud stavebník přihlašuje děti do 15let, musí předložit jejich rodný list k nahlédnutí. Správní poplatek pro osoby od 15let a starší je 50,-Kč, přihlášení dítěte do 15let je bez správního poplatku. Poté má občan povinnost do 14dnů od provedené změny, zažádat na Magistrátě města České Budějovice, oddělení cestovních dokladů, občanských průkazů a řidičských průkazů, Jeronýmova ulice 1, České Budějovice, o vystavení nového OP.
 7. Potřebuji výměnu občanského průkazu, co k tomu potřebuji?
 8. Výměnu občanského průkazu zajišťuje Magistrát města České Budějovice, oddělení cestovních dokladů, občanských průkazů, řidičských průkazu, Jeronýmova ulice 1, České Budějovice. Občan již nemusí předkládat na místě svou fotografii, tu si pořídí pracovnice přímo u přepážky. Je možno se na tento úkon elektronicky objednat na přesný čas.
 9. Chci využívat pečovatelskou službu, jak na to?
 10. Pečovatelské služby si občané zajišťují napřímo a je možné v našem okolí využít služby následujících organizací: www.ledaxsluzby.cz, www.adp-alice.cz,www.staromestska.cz, www.domovproseniory-hvizdal.cz, www.ivas.cz.
 11. Kdo mi vydá pro novostavbu číslo popisné?
 12. Číslo popisné vydává obecní úřad a poskytuje ho na vyzvání Stavebnímu úřadu Magistrátu města Českých Budějovic před zahájením kolaudačního řízení, protože vystavené kolaudační rozhodnutí nebo souhlas s užíváním stavby se už váže přímo na nemovitost s číslem popisným.