Přehled poplatků na rok 2023

Na základě ustanovení
- Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
- Obecně závazné vyhlášky č. 1/2020 o místním poplatku ze psů
- Zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, se vyměřují roční poplatky takto:

 • 660,-Kč u poplatníka přihlášeného v naší obci
 • 660,-Kč u poplatníka vlastnícího nemovitost určenou k bydlení či rekreaci a bez přihlášených osob
 • 300,-Kč poplatek za prvního psa
 • 350,-Kč poplatek za druhého a dalšího psa
 • 150,-Kč poplatek za prvního psa u majitele staršího 65 let
 • 200,-Kč poplatek za druhého a dalšího psa u majitele staršího 65 let
  ____________________________________________________________________________________________________________
  Úhradu poplatků je možné provést do konce února 2023:
 • převodním příkazem na číslo účtu 3300789/5500 s přiděleným variabilním symbolem
 • hotově v kanceláři obecního úřadu
 • online přes webové stránky obce pomocí platební brány GoPay

Po připsání úhrady je možno si v kanceláři vyzvednout známku k označení nádoby na vývoz komunálního odpadu - frekvence 2x za měsíc – pondělí sudý týden – první svoz 9.1.2023

Do konce února 2023 bude vývoz odpadů automatický na základě vylepené známky 2022 a  s frekvencí 2x za měsíc pro všechny.


PŘIJĎTE SI TO K NÁM PROHLÉDNOUT


Odpovědi k častým dotazům občanů

 1. Chci dostávat sms o dění v obci, jak na to?
 2. Stačí odeslat na e-mail: dekan@roudne.cz požadavek o zaregistrování Vaší e-mailové adresy k odběru novinek.
 3. Jak se přihlásit k odvozu komunálního odpadu?
 4. Zakoupením svozové známky komunálního odpadu v kanceláři obecního úřadu, máte možnost svůj komunální odpad nechat vyvážet přímo od domu.
 5. Jak se přihlásit k trvalému pobytu v obci?
 6. Po obdržení kolaudačního rozhodnutí nebo souhlasu s užíváním stavby stavebník ohlásí na příslušném Katastrálním úřadě zápis nemovitosti na list vlastnictví. Po uskutečněném zápisu nemovitosti na list vlastnictví se stavebník dostaví do kanceláře obecního úřadu a s předložením platného občanského průkazu je přihlášen k trvalému pobytu. Pokud stavebník přihlašuje děti do 15let, musí předložit jejich rodný list k nahlédnutí. Správní poplatek pro osoby od 15let a starší je 50,-Kč, přihlášení dítěte do 15let je bez správního poplatku. Poté má občan povinnost do 14dnů od provedené změny, zažádat na Magistrátě města České Budějovice, oddělení cestovních dokladů, občanských průkazů a řidičských průkazů, Jeronýmova ulice 1, České Budějovice, o vystavení nového OP.
 7. Potřebuji výměnu občanského průkazu, co k tomu potřebuji?
 8. Výměnu občanského průkazu zajišťuje Magistrát města České Budějovice, oddělení cestovních dokladů, občanských průkazů, řidičských průkazu, Jeronýmova ulice 1, České Budějovice. Občan již nemusí předkládat na místě svou fotografii, tu si pořídí pracovnice přímo u přepážky. Je možno se na tento úkon elektronicky objednat na přesný čas.
 9. Chci využívat pečovatelskou službu, jak na to?
 10. Pečovatelské služby si občané zajišťují napřímo a je možné v našem okolí využít služby následujících organizací: www.ledaxsluzby.cz, www.adp-alice.cz,www.staromestska.cz, www.domovproseniory-hvizdal.cz, www.ivas.cz.
 11. Kdo mi vydá pro novostavbu číslo popisné?
 12. Číslo popisné vydává obecní úřad a poskytuje ho na vyzvání Stavebnímu úřadu Magistrátu města Českých Budějovic před zahájením kolaudačního řízení, protože vystavené kolaudační rozhodnutí nebo souhlas s užíváním stavby se už váže přímo na nemovitost s číslem popisným.