Komunální odpady / Sběrný dvůr

Vážení spoluobčané,
sběrný dvůr je  pro všechny, kteří rádi třídí odpad a to již bez rozlišení zimního a letního období:

* ve středu       14,00 - 18,00 hod.
* ve čtvrtek       15,00 - 18,00 hod.
* v sobotu           9,00 - 12,00 hod.

Podmínky ukládání odpadu zůstávají nezměněny:
1) pouze občané s trvalým pobytem v Roudném
2) pouze tříděný odpad (papír, železo, sklo, PET lahve, textil, elektro, gumy, barvy,tuky a oleje)
3) biologický odpad - pouze tráva, listí a větvičky krácené do 50cm.

Zpravodaj o odpadech

Sběrný dvůr.odpady

SLUŽBY SBĚRNÉHO DVORA:

Ve sběrném dvoře budou umístěny separační nádoby určené pro sběr a následné zpracování tuků a olejů z domácnosti, se kterými se musí nakládat jako s odpadem.
Tuky, oleje ze smažení a jiné potravinářské oleje shromažďujte v důkladně uzavřených obalech od PET lahví nebo jiných použitých PVC obalech. Takto zajištěné použité tuky a oleje můžete uložit ve sběrném dvoře. 

SBĚR TEXTILU PRO DALŠÍ POUŽITÍ-na sběrném dvoře je umístěn kontejner na sběr obuvi,veškerých oděvů, hraček, kabelek, bytového textilu, prostěradel, přikrývek, povlečení apod.
Prosíme o odkládání čistých, vypraných, nepoškozených a hlavně funkčních textilií, které jsou distribuovány pro další použití.Textilie roztrhané, nefunkční,jinými látkami znehodnocené či ústřižky látek patří stále do směsného komunálního odpadu.

ODDĚLENÝ SBĚR DROBNÝCH KOVOVÝCH A HLINÍKOVÝCH OBALŮ-dne 5.2.2015 byl na sběrný dvůr umístěn kontejner "zvon" na sběr drobných kovových a hliníkových odpadů,jedná se převážně o plechovky a tuby od nápojů a potravin (hliníkové obaly od paštik, plechová víčka od jogurtů apod.), obaly od sprejů a kosmetiky. Obaly z kovů jsou obvykle označeny: FE, 40, AL, 41.
Nevhazujte obaly znečištěné zbytky potravin a chemickými látkami. Děkujeme.

SVOZOVÝM DNEM KOMUNÁLNÍHO ODPADU JE: pondělí.
SVOZOVÝM DNEM BIO ODPADU JE: středa

Informace občanům o odpadovém hospodářství za rok 2021

Informace občanům o odpadech za rok 2021


PŘIJĎTE SI TO K NÁM PROHLÉDNOUT


Odpovědi k častým dotazům občanů

 1. Chci dostávat sms o dění v obci, jak na to?
 2. Stačí odeslat na e-mail: dekan@roudne.cz požadavek o zaregistrování Vaší e-mailové adresy k odběru novinek.
 3. Jak se přihlásit k odvozu komunálního odpadu?
 4. Zakoupením svozové známky komunálního odpadu v kanceláři obecního úřadu, máte možnost svůj komunální odpad nechat vyvážet přímo od domu.
 5. Jak se přihlásit k trvalému pobytu v obci?
 6. Po obdržení kolaudačního rozhodnutí nebo souhlasu s užíváním stavby stavebník ohlásí na příslušném Katastrálním úřadě zápis nemovitosti na list vlastnictví. Po uskutečněném zápisu nemovitosti na list vlastnictví se stavebník dostaví do kanceláře obecního úřadu a s předložením platného občanského průkazu je přihlášen k trvalému pobytu. Pokud stavebník přihlašuje děti do 15let, musí předložit jejich rodný list k nahlédnutí. Správní poplatek pro osoby od 15let a starší je 50,-Kč, přihlášení dítěte do 15let je bez správního poplatku. Poté má občan povinnost do 14dnů od provedené změny, zažádat na Magistrátě města České Budějovice, oddělení cestovních dokladů, občanských průkazů a řidičských průkazů, Jeronýmova ulice 1, České Budějovice, o vystavení nového OP.
 7. Potřebuji výměnu občanského průkazu, co k tomu potřebuji?
 8. Výměnu občanského průkazu zajišťuje Magistrát města České Budějovice, oddělení cestovních dokladů, občanských průkazů, řidičských průkazu, Jeronýmova ulice 1, České Budějovice. Občan již nemusí předkládat na místě svou fotografii, tu si pořídí pracovnice přímo u přepážky. Je možno se na tento úkon elektronicky objednat na přesný čas.
 9. Chci využívat pečovatelskou službu, jak na to?
 10. Pečovatelské služby si občané zajišťují napřímo a je možné v našem okolí využít služby následujících organizací: www.ledaxsluzby.cz, www.adp-alice.cz,www.staromestska.cz, www.domovproseniory-hvizdal.cz, www.ivas.cz.
 11. Kdo mi vydá pro novostavbu číslo popisné?
 12. Číslo popisné vydává obecní úřad a poskytuje ho na vyzvání Stavebnímu úřadu Magistrátu města Českých Budějovic před zahájením kolaudačního řízení, protože vystavené kolaudační rozhodnutí nebo souhlas s užíváním stavby se už váže přímo na nemovitost s číslem popisným.